Hvis du for 150 år siden fortalte folk, at der ville være biler, og de ville fylde så meget i bybilledet og være menneskets foretrukne transportmiddel, så ville der blive grinet af dig. Faktisk ville det være svært at se, at du ikke bliver lukket inde, for det ville blive betragtet, som om du var tosset.
Men de første biler, som ramte byerne, blev også mere betragtet som et kuriosum, de fik ikke lov at køre, uden der gik en mand foran dem med et flag, som viste, at nu kom der et motoriseret køretøj. Det gik dog hurtigt, og der kom faktisk flere biler til, og det var bestemt noget, som vakte opsigt, men allerede 30 år efter var bilerne så normale i bybilledet, at det ikke var noget, som man tog større notits af.
Siden da har bilen udviklet sig hurtigere og hurtigere, og i dag er der ingen, som ville kunne forestille sig en verden uden bilen. Der er dog en del, som nu efterhånden er blevet trætte af de mange biler og den store mængde CO2, som de udleder, og som er ved at ødelægge vores jord. Det er dog ikke noget, som af afskrækker mange, men der bliver alligevel forsket i, at der bliver produceret bier, som har et alternativt brændstofmiddel, som ikke vil forurene nær så meget.
Det er dog ikke mange biler, som endnu er uden benzin som drivmiddel, men der er flere på vej, og der er også hybridbiler, som er på markedet.
På under 150 år har bilen udviklet sig fra en kuriositet til noget, som næsten er selvkørende, det er i dag det store spørgsmål; hvornår bliver bilerne selvkørende, hvornår ser vi de første biler, som ikke behøver en fører? Der er dem, som påstår, vi er tættere på end nogensinde før, men det finder vi ud af ved lejlighed, indtil da så må vi selv sætte os bag rattet.